Automatyczne ustawianie właściwości TrackPointa

Z p44
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jedną z niewielu rzeczy, które łatwiej zrobić na Windowsie niż na Linuxie jest zmiana parametrów (szybkości i czułości) TrackPointa. [potrzebne źródło]

W niektórych wielu wszystkich środowiskach graficznych nie da się ich ustawić z poziomu panelu sterowania/ustawień systemu/control center - znajdują się tam tylko ogólne ustawienia, które odnoszą się do wszystkich urządzeń wskazujących.

Wprowadzenie

Ustawienia TrackPointa w większości przypadków znajdują się w katalogu /sys/devices/platform/i8042/serio1/. Ignorujemy większość z nich, interesują nas tylko sensitivity i speed.

Aby wyświetlić aktualną wartość:
$ cat /sys/devices/platform/i8042/serio1/speed
Aby zmienić wartość:
$ echo -n 130 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/speed

Te wartości resetują się przy każdym uruchomieniu komputera, ale można użyć systemd aby automatycznie je ustawić przy starcie systemu.

How it's done

Najpierw utworzyłem skrypt w katalogu /usr/local/bin:

trackpoint_configuration.sh
#!/bin/bash
echo -n 160 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/sensitivity
echo -n 130 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/speed
echo "TrackPoint(tm) personalized settings applied!"

Następnie utworzyłem dwa pliki odpowiadające za usługę zarządzaną przez systemd w katalogu /etc/systemd/system:

trackpoint_parameters.service
[Unit]
Description=TrackPoint personalized settings

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/trackpoint_configuration.sh
StandardOutput=journal+console
trackpoint_parameters.path
[Unit]
Description=TrackPoint personalized settings path

[Path]
PathExists=/sys/devices/platform/i8042/serio1/speed

[Install]
WantedBy=default.target

Dzięki tym plikom skrypt, który zmienia wartości uruchomi się automatycznie w momencie, w którym sterownik TrackPointa zostanie załadowany.

Teraz tylko pozostaje włączyć usługę: sudo systemctl enable trackpoint_parameters.service. Od tego momentu skrypt będzie wykonywany automatycznie przy starcie systemu.